Biliyor musun?

Karınca ile her türlü ürün dokümantasyonunu oluşturabilirsiniz.

Changes Log

Yazar: admin 107 Görüntüleme

—– 1.1 (26 april 2018) ——
Added: One click demo importer
New: Sticky menu
Fixed: Particle background in hero section
Improved: Some shortcode options