Biliyor musun?

Karınca, bağlamın öğrenmenin önemli bir parçası olduğu ortaya çıktı.